Czarny napis POLDEK z podpisem Kanalizacja Gmina Dobra

WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA
 DO GMINNEJ SIECI KANALIZACYJEJ

Informujemy, że od 1 lipca 2019 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy firma Poldek Polikowscy Sp. jawna z siedzibą przy ul. Granicznej 39B w Dobrej będzie wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji przedsiębiorstwa oraz uzgadniać przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną.

533 366 629

Pod tym numerem można uzyskać szczegółowe informacje na 
temat wniosków.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 15:30

Adres

Graniczna 39b

72-003 Dobra k/Szczecina

Składanie wniosków

Wniosek można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w siedzibie 
firmy Poldek, w godzinach 7:30-15:30, we wszystki dni poza dniami ustawowo 
wolnymi od pracy. Prawidłowo wypełniony wniosek można wysłać pocztą lub 
złożyć bezpośrednio w siedzibie firmy. Szczegółowe informacje 
dotyczące wniosków można także uzyskać pod numerem 91 333 12 12.

Wnioski do pobrania

Kliknij w żądany format wniosku, aby pobrać plik. Wniosek należy wypełnić i dostarczyć 
do firmy Poldek Polikowscy Sp. jawna drogą pocztową lub osobiście.

Wniosek o wydanie WARUNKÓW TECHNICZNYCH przyłączenia do urządzeń kanalizacji sanitarnej Gminy Dobra

Wniosek o wydanie informacji w zakresie możliwości przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Dobra jednej działki