Czarny napis POLDEK z podpisem Kanalizacja Gmina Dobra

Informacje

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 6 marca 2024r. zmianie ulegnie stawka taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra. Nowa stawka wynosi 7,39zł za m3... Czytaj więcej
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 26 lutego 2023r. zmianie ulegnie stawka taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra. Nowa stawka wynosi 7,08zł za m3... Czytaj więcej
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 26 lutego 2022r. zmianie ulegnie stawka taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra. Nowa stawka wynosi 6,84zł za m3... Czytaj więcej
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 26 lutego 2021r. zmianie ulegnie stawka taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra. Nowa stawka wynosi 6,54zł za m3... Czytaj więcej
Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa, jak również pracowników biura, prosimy o ograniczenie wizyt w naszym biurze i korzystanie z kontaktu telefonicznego oraz mailowego,... Czytaj więcej
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wdrożyliśmy na naszej stronie internetową usługę Elektronicznego Biura Klienta (EBOK). Pozwala ona na zdalny dostęp do historii... Czytaj więcej
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 12 czerwca 2018r. zmianie ulegnie stawka taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra. Nowa stawka wynosi 5,86zł za m3... Czytaj więcej
Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art.27 ust.6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeni w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r... Czytaj więcej
Dzięki nowej technologii odczyty stanu wodomierzy będą odbywać się całkowicie zdalnie. Stale pracując nad ulepszeniem standardów naszych usług, wprowadziliśmy do oferty radiowe... Czytaj więcej
Obecnie system kanalizacyjny obejmuje swoim zakresem wszystkie miejscowości znajdujące się w obszarze gminy Dobra. System dzieli się na dwie części: północną oraz południową.... Czytaj więcej
Zgodnie z wyznaczonym podziałem wyodrębnić można część północną i południową systemu kanalizacji ściekowej. Punktem odniesienia jest główna oczyszczalnie ścieków... Czytaj więcej
Gmina Dobra leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie Szczecina to gmina dynamicznie się rozwijająca. Na terenie gminy znajduje się licznie uczęszczane przejście graniczne w Lubieszynie oraz piesze... Czytaj więcej