Czarny napis POLDEK z podpisem Kanalizacja Gmina Dobra

Charakterystyka gminy

01-02-2018

Gmina Dobra leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie Szczecina to gmina dynamicznie się rozwijająca. Na terenie gminy znajduje się licznie uczęszczane przejście graniczne w Lubieszynie oraz piesze i rowerowe przejście graniczne w miejscowości Buk z miejscowością Blankensee. Według danych z 2005r. powierzchnia gminy wynosiła 110,3 km kw., liczba ludności równa była 10 827 mieszkańców i wykazuje tendencję wzrostową, gęstość zaludnienia wynosiła 101,5 mieszkańca na km kw.. Dokładna liczba mieszkańców zameldowanych na koniec drugiego kwartału 2006r. z podziałem na poszczególne miejscowości znajduje się poniżej. W gminie znajduje się 17 miejscowości w tym 12 sołectw.

Duże zalesienie występuje w północno-zachodniej części obszaru gminy obejmującej Puszczę Wkrzańską oraz otulinę ptasiego rezerwatu przyrody Świdwie. Obszary te wciąż oczekują na rozwój infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej i sanatoryjnej. Walory turystyczne gminy podnoszą usytuowanie w miejscowościach Wołczkowo, Wąwelnica, Buk, Stolec i Dobra zabytkowe trzynastowieczne kościoły z ciosanego granitu oraz barokowy pałac z bramą wjazdową w Stolcu. W Mierzynie znajduje się także zabytkowy wiatrak-koźlak. Z ciekawostek przyrodniczych zasługuje na uwagę cis o obwodzie 250 cm rosnący w miejscowości Stolec, wyjątkowo piękne dęby i buki w Kościnie oraz dęby piramidalne w Dobrej.

Podstawą działalności gospodarczej dotychczas w gminie Dobra była gospodarka rolna. Sytuacja ta obecnie ulega bardzo szybkim przemianom, które są spowodowane nowymi kierunkami rozwojowymi, takimi jak: turystyka, handel, rzemiosło, drobna wytwórczość oraz budownictwo indywidualne. Szybko postępująca ekspansja mieszkańców Szczecina przekształca obszary gminy w teren licznych inwestycji budowlanych, a to stanowi siłę napędową dla rozwijającej się przedsiębiorczości budowlanej. Powstają składy, rozwija się rzemiosło, handel detaliczny, zakłady gastronomiczne, piekarnie itd.

Wszystkie te okoliczności stworzyły korzystne warunki zarówno dla inwestorów jak i współpracy przedsiębiorców i firm różnych branż przyczyniając się do zmian w strukturze gospodarczej gminy Dobra, powodując jej szybki rozwój i rosnące znaczenie w województwie zachodniopomorskim. 

Tabela 1 - Demografia gminy

Lp
Nazwa miejscowości
Liczba mieszkańców gminy zameldowanych w dniu:
31.12.2005
30.06.2006
1.
Bezrzecze
1624
1727
2.
Buk
278
286
3.
Dobra
1511
1559
4.
Dołuje
566
591
5.
Grzepnica
201
208
6.
Kościno
157
165
7.
Lubieszyn
104
104
8.
Łęgi
187
195
9.
Mierzyn
4193
4323
10.
Płochocin
11
11
11.
Redlica
59
61
12.
Rzędziny
255
255
13.
Skarbimierzyce
399
399
14.
Stolec
231
231
15.
Sławoszewo
43
50
16.
Wąwelnica
132
132
17.
Wołczkowo
876
929
RAZEM:
10 827
11 226