Czarny napis POLDEK z podpisem Kanalizacja Gmina Dobra

Pliki do pobrania

Formularz zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej

Protokół przekazania lokalu

Warunki odbioru zewnętrznych sieci i przyłączy kanalizacji

Warunki przedstawiające możliwość montażu dodatkowego wodomierza do rozliczenia zrzutu ścieków

Wniosek o rozwiązanie umowy na odprowadzanie ścieków

Wniosek o wydanie WARUNKÓW TECHNICZNYCH przyłączenia do urządzeń kanalizacji sanitarnej Gminy Dobra

Wniosek o wydanie informacji w zakresie możliwości przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Dobra jednej działki

Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków

Zawiadomienie inwestora o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza, sieci kanalizacji

Zgłoszenie zmiany danych

Zlecenie na montaż lub odbiór techniczny wodomierza-podlicznika służącego do rozliczania odprowadzonych ścieków

Zlecenie usługi asenizacyjnej