Czarny napis POLDEK z podpisem Kanalizacja Gmina Dobra

Pliki do pobrania

Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków

Wniosek o rozwiązanie umowy na odprowadzanie ścieków

Zawiadomienie inwestora o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza, sieci kanalizacji

Warunki odbioru zewnętrznych sieci i przyłączy kanalizacji

Zlecenie na montaż lub odbiór techniczny wodomierza-podlicznika służącego do rozliczania odprowadzonych ścieków

Warunki przedstawiające możliwość montażu dodatkowego wodomierza do rozliczenia zrzutu ścieków

Wniosek o wydanie warunków włączenia do kanalizacji (wniosek z załącznikami należy składać w U.G Dobra ul. Graniczna 24a)

Protokół przekazania lokalu

Formularz zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej