Czarny napis POLDEK z podpisem Kanalizacja Gmina Dobra

Informacje

Obecnie system kanalizacyjny obejmuje swoim zakresem wszystkie miejscowości znajdujące się w obszarze gminy Dobra. System dzieli się na dwie części: północną oraz południową.... Czytaj więcej
Zgodnie z wyznaczonym podziałem wyodrębnić można część północną i południową systemu kanalizacji ściekowej. Punktem odniesienia jest główna oczyszczalnie ścieków... Czytaj więcej