Czarny napis POLDEK z podpisem Kanalizacja Gmina Dobra

Oczyszczalnia Lubieszyn

28-02-2018

LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI

Oczyszczalnia znajduje się w miejscowości Lubieszyn w gminie Dobra. Pierwotnie oczyszczalnia była wybudowana jako oczyszczalnia typu BIOKLER B180 do obsługi przejścia granicznego w tej miejscowości i przepływie Qśr.dob.= 45 m3/d. W roku 1998 oczyszczalnia została rozbudowana i jako BIOKLER B210 o przepływie Qśr.dob.= 70 m3/Odbiornikiem obsługuje całą miejscowość Lubieszyn. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny oznaczony symbolem B25, który wpada do kanału melioracyjnego BY.

STAN FORMALNO-PRAWNY OCZYSZCZALNI

Użytkownikiem oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Lubieszynie jest "Poldek" - Dionizy Polikowski. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu BIOCLERE B-210 o dwustopniowym biologicznnym i chemicznym oczyszczaniu ścieków i kompleksowej obróbce osadów.

CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Dane ogólne.

Technologia oczyszczania ścieków przewiduje pełne, mechaniczno - biologiczne oczyszczanie metodą II-stopniowego oczyszczania na złożu biologicznym na błonie biologicznej oraz pełną obróbką osadu.

W skład oczyszczalni ścieków wchodzą następujące obiekty:
 • przepompownia ścieków surowych,
 • zbiornik wyrównawczy - Vu = 33,0m3,
 • osadnik gnilny 3 komorowy - Vu = 75,95m3
 • złoże biologiczne Io - BIOCLERE B 210
 • złoże biologiczne IIo - BIOCLERE B 210
 • osadnik wtórny typ K - 2.9
 • komora pomiarowa
 • instalacja odwadniania osadu
 • instalacja dawkowania koagulanta PIX.

Technologia pracy oczyszczalni

W omawianej oczyszczalni są realizowane następujące procesy:
 1. separacja mechaniczna zanieczyszczeń stałych na kracie,
 2. redukcja zanieczyszczeń organicznych na złożu biologicznym,
 3. strącanie chemiczne koagulantem Selazowym PIX (związki fosforu),
 4. sedymentacja osadów w osadnikach wtórnych,
 5. odwadnianie osadów ściekowych w urządzeniu DRAIMAD.